Ledencontactblad De Piemontees

Ieder kwartaal verschijnt het ledencontactblad “De Piemontees”.

Verschijningsdata
– 15 maart
– 15 juni
– 15 september
– 15 december

De kopij hiervoor dient uiterlijk de 1e van de maand van verschijning binnen te zijn bij redactie@piemontesestamboek.nl.

Leden kunnen hun fokvee hier gratis te koop aanbieden. Verder vindt u er diverse informatie betreffende stamboekzaken, Federatie Vleesveestamboeken Nederland, bedrijfsverslagen, indexen van de Italiaanse Piemontese stieren, verslagen van vergaderingen en keuringen, enzovoorts.