Excellente dieren

Piemontese dieren met de status excellent:
Een dier behaalt de status excellent wanneer deze minimaal 90 punten scoort voor Algemeen Voorkomen. Een Piemontese dier kan voor de excellent status in aanmerking komen op een leeftijd van minimaal vijf jaar.

Het keuren voor de excellent status gebeurt door twee keurmeesters.

De hoogst gepunte koe in Nederland heeft een respectabele 94 punten achter haar naam staan.