Links

Centraal Opfok en Teststation (COT)

https://www.cot-stierenveiling.nl/home

Anaborapi – Italië
www.anaborapi.it

CRV Arnhem
www.crv4all.nl

Federatie Vleesveestamboeken Nederland
www.vleesveestamboeken.nl

GD Deventer
www.gddeventer.com

Stal “de Kreitehei” van rundveehouders van de Nostrum en Basemans.
www.dekreitehei.nl

Piemontese Fokbedrijf Antonie van Gelder te Hoge Hexel.
www.piemontesevangelder.nl

Van Vught Veebedrijf, Oisterwijk.
www.vanvughtveebedrijf.nl
http://www.stalmolenzicht.nl

Stiermassa
www.stiermassa.nl

Veeteelt Vlees
www.veeteeltvlees.nl

Peter en Linda Mabesoone
www.hoeveslagerijdepiemontees.nl

Zorgboerderij Asselterhof
www.asselterhof.nl

Jan en Marjan Nijhof
www.demarjanhoeve.nl

van de Sande – van Dijk VOF, De Ruijsbossche Hoeve
www.deruijsbosschehoeve.nl