Preferente stammoeder

Voorwaarden preferente stammoeder

  • Het dier moet viermaal hebben gekalfd vóór de leeftijd van zes jaar, òf minimaal zes keer achtereen jaarlijks hebben gekalfd;
  • Er moeten minimaal vier nakomelingen op exterieur beoordeeld zijn;
  • De nakomelingen moeten voor exterieur minstens 10 punten hebben behaald.

Hiervoor telt

83 en 84 punten Algemeen Voorkomen: 2 punten;
85 en 86 punten Algemeen Voorkomen: 3 punten;
87 en 88 punten Algemeen Voorkomen: 4 punten;
89 en meer punten Algemeen Voorkomen: 5 punten.

→ Bij 15 punten krijgt de Preferente Stammoeder 1 ster.
→ Bij 20 punten ontvangt het dier 2 sterren.
→ Bij 25 punten of meer krijgt het dier 3 sterren (maximaal 3 sterren te behalen).

Een preferente dochter geeft aan haar moeder 5 punten extra, indien de moeder zelf ook minimaal 10 punten scoort.

Bij embryo’s

Per spoeling de score laten tellen. Gemiddelde van de spoeling nemen.

Toelichting

Zes keer jaarlijks afkalven geeft ook een goede vruchtbaarheid aan.