Zienswijze op het Nationaal Strategisch Plan (NSP) t/m 1 februari indienen

11 uur geleden

Tot en met dinsdag 1 februari a.s. kan er een zienswijze worden ingediend op het Nationaal Strategisch Plan (NSP) dat het vervolg is van het huidige GLB.

Verhoging van organische stof is een belangrijk doel in dit plan maar nergens in het plan komt het woord stromest, dan wel vaste mest of iets dergelijks voor om dit doel te realiseren. Om het onderwerp onder de aandacht te brengen is een ‘algemene’ zienswijze als voorbeeld opgesteld die door iedereen gebruikt kan worden zodat dit onderwerp zoveel mogelijk onder de aandacht wordt gebracht.

U kunt HIER dit voorbeeld downloaden of lezen. Vergeet niet bij het insturen de tekst aan te passen naar de ik-vorm of wij-vorm!

Per email sturen naar hetnieuweglb@minlnv.nl