Vrijwilligersspeld Gemeente Wierden voor Harrie, Harrie en Henk.

Vrijwilligers vleesveekeuring ontvangen vrijwilligersspeld

Burgemeester Henk Robben reikte vandaag tijdens de paardenmarkt drie vrijwilligersspelden van de gemeente Wierden uit, aan de heren Harry Homan, Harry Boomkamp en Henk Homan, ter gelegenheid van hun 25-jarig jubileum als bestuursleden van de Stichting Commissie Vleesvee Enter. Alle drie zijn sinds de oprichting van deze stichting, actief als bestuurslid.

Vrijwilligers vleesveekeuring ontvangen vrijwilligersspeld

Harry Boomkamp is naast bestuurslid sinds 1998 ook penningmeester. Naast het penningmeesterschap neemt hij bij de jaarlijkse vleesveekeuring een groot deel van het werven van sponsoren op zich. De laatste weken voor de keuring is hij actief bij de organisatie en opbouw van de keuring.
Maar Harry zet zich niet alleen in voor de Stichting Commissie Vleesvee Enter, ook is hij onder andere vrijwilliger bij voetbalvereniging S.V. Enter, bestuurslid van het Nederlandse Piemontese Stamboek en bestuurslid van het Centraal Vleesvee Opfokstation.

Henk Homan nam voor het Piemontese Stamboek zitting in het bestuur van de Stichting Commissie Vleesvee Enter. Voor de keuring onderhield hij nauw contact met de gemeente Wierden. Henk is bekend in Enter en ook bij veel ondernemers. Ruim 22 jaar heeft hij van zijn kennissenkring gebruik gemaakt om sponsorgeld binnen te halen. Daarnaast levert hij het materiaal aan dat nodig is bij de keuring.
Ook reed hij veel kilometers om er voor te zorgen dat Ids Postma als publiekstrekker naar de keuring kwam.

Vrijwilligers vleesveekeuring ontvangen vrijwilligersspeld

Harry Homan heeft ook voor het Piemontese Stamboek zitting in het bestuur van de Stichting Commissie Vleesvee Enter gehad. Hij maakt jaarlijks een rondje door de straten rond het terrein. Zo zorgt hij ervoor dat tijdens de keuring het hele terrein autovrij is en de deelnemers met aanhangers in de straten kunnen parkeren.
Door de relatie die Harry met de buurtbewoners heeft opgebouwd is de medewerking van de buurt vanzelfsprekend. Ook bij de opbouw van de keuring is Harry zeer betrokken. Zo rijdt Harry voor de aan- en afvoer van de benodigde materialen zelf met de trekker rond.