URGENT: Internetconsultatie Slachttaks ‘Stilletjes’ Opgestart

Graag uw aandacht voor het onderstaande bericht van de Federatie Vleesveestamboeken Nederland (FVVSN).

Beste mensen,

Gisteren werden (ook) wij als Federatie Vleesveestamboeken Nederland verrast door de internetconsultatie Slachttaks die is opgestart.
Nog voordat de Tweede Kamer zich over het initiatiefwetsvoorstel Slachttaks heeft gebogen, is er door PvdD al een internetconsultatie over de slachttaks gestart. Tot 2 april kunnen belanghebbenden reageren op het initiatiefwetsvoorstel. De internetconsultatie is direct nadat PvdD haar wetsvoorstel afgelopen vrijdag aankondigde, gestart.

Op de website internetconsultatie staat: ‘…Het doel van de Wet slachtbelasting is het bevorderen van de eiwittransitie naar plantaardige eiwitten, door het beter beprijzen van dierlijke eiwitten. Eén van de manieren om dit te doen is door de externe kosten van vlees ook te beprijzen. De initiatiefwet regelt dat een deel van de milieuschade in Nederland wordt verhaald op de veroorzakers, op het moment dat de milieuschade zich gemanifesteerd heeft en dieren naar de slacht gaan. De tarieven per dier zijn gebaseerd op geaccepteerde kennis…’


In de bijlage vindt u het wetsvoorstel en de toelichting. 
Ons verzoek is om dit door te nemen en een reactie te geven op de consultatie, dat kan via: https://www.internetconsultatie.nl/slachttaks 

Daarnaast willen we als Federatie ook een formeel bezwaar indienen. Denkt u hiervoor goede input of voorzet te kunnen geven, dan ontvangen wij deze graag.
 

Met vriendelijke groet,

Inge Huijbregts
secretaris 
Federatie Vleesveestamboeken Nederland 
secretaris@fvvsb.com