Tegemoetkoming BVD-aanpak voor zoogkoehouders

Beste vleesveehouder,

Via deze weg willen wij jullie graag attenderen op de tegemoetkoming die ZuivelNL beschikbaar stelt aan zoogkoehouders die deelnemen of deel gaan nemen aan een BVD-route. Het gaat om een tegemoetkoming van 25 euro per kwartaal voor maximaal 2.500 zoogkoebedrijven die voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Hierover is een paar dagen geleden een nieuwsbericht verschenen op de website van de landelijke aanpak IBR BVD dat wellicht interessant is om te delen met jullie leden. Het nieuwsbericht vindt u hier.