Oproep: Opzet stieren Najaarsveiling 2021

Als er leden zijn die een stier willen neerzetten bij het COT dan gelden o.a. onderstaande voorwaarden: De stieren moeten Lepto, IBR en BVD vrij zijn. Er moet DNA bekend zijn. Stier moet geënt zijn voor de pinkengriep.    Moeder van de stier moeten ingeschreven zijn met minimaal 85 punten. Graag 2 weken vooraf opgeven […]

31 Oktober 2020 -> Keuring Mariënheem (GEANNULEERD)

Goede Veiling COT 24 maart

Op 24 maart was het een goede veiling op het Centraal Opfokstation in Laren Gld. Er was een grote publieke belangstelling, ruim 300 belangstellenden waren aanwezig. Er werden o.a. 2 Piemontese stieren geveild. PCO Fortwijk 265 van Jan Dekker en PCO George van Jan Nijhof. Gemiddelde verkoopprijs € 2400,— Voor de najaarsveiling zijn geen Piemontese […]

Uitslag NVM Zwolle

We kunnen weer terug kijken op een geslaagde NVM. Van de 39 opgaven verschenen uiteindelijk 36 dieren in de ring. Download hier de uitslagen: NVM Zwolle 2017 In de media: http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2017/10/Tweejaarlijkse-NVM-blijft-vleesvee-feestje-197479E/ http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2017/10/Hoog-niveau-Blondes-en-Piemonteses-197554E/ http://www.veeteeltvlees.nl/nieuws/fokkerij/2017/norma-29-prolongeert-piemontese-titel

Vrijwilligersspeld Gemeente Wierden voor Harrie, Harrie en Henk.

Burgemeester Henk Robben reikte vandaag tijdens de paardenmarkt drie vrijwilligersspelden van de gemeente Wierden uit, aan de heren Harry Homan, Harry Boomkamp en Henk Homan, ter gelegenheid van hun 25-jarig jubileum als bestuursleden van de Stichting Commissie Vleesvee Enter. Alle drie zijn sinds de oprichting van deze stichting, actief als bestuurslid. Harry Boomkamp is naast […]

Artikel over nieuwe voorzitter in VeeteeltVlees

Artikel in VeeteeltVlees over onze nieuwe voorzitter Ad van Vught.

Excellente koe / preferente stammoeders

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is afgelopen week een bord uitgereikt voor een excellente koe (90 pt.) aan Jan Dekker. Daarnaast is een predikaat voor preferente stammoeder uitgereikt aan Guit Teerling en een predikaat voor preferente stammoeder met 1 ster aan zowel Jan Dekker als aan Van Vught Veebedrijf. De uitreiking van de andere borden voor […]

Nieuwe voorzitter en uitbreiding bestuur

Afgelopen week zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering zowel de toenmalige voorzitter als de vice voorzitter herkozen. Vervolgens is de voorzittershamer door Johan Rouweler overgedragen aan Ad van Vught. Daarnaast is Bas Wilborts toegetreden als nieuw bestuurslid. Het bestuur en de leden van het N.P.S. hebben Johan Rouweler op gepaste wijze bedankt voor zijn jaren trouwe inzet.

Reglement

Het (bestaande) reglement is inmiddels gedigitaliseerd en via de website te raadplegen via menu “FOKKERIJ”, submenu “Reglement”. Of via onderstaande URL: http://piemontesestamboek.nl/reglement/

Webmail

http://webmail.piemontesestamboek.nl/