Overlijden Wim Peters (erelid)

In Memoriam –  BEREND WILLEM PETERS.

Op 3 juli overleed ons erelid Wim Peters na een moeilijke laatste periode.

Wim was een van de oprichters van het Nederlands Piemontese Stamboek. Was ook de eerste voorzitter. Hij legde de eerste contacten met Italië. Vele jaren bezocht hij de Show in Cuneo. Er werd dan ook onderhandeld over de sperma-import, ook al was het laat op de avond.

Tijdens de herdenkingsdienst werd ook verteld dat er tijdens een Show in Italië het Wilhelmus voor hem was gespeeld, waar hij erg ontroerd van was geweest.

Vele contacten had Wim met Piemontese liefehebbers in binnen- en buitenland, naast Italië ook met Duitsland, Denemarken, Engeland, Australië en Polen.

Wim was een perfecitionist en verwachte dat ook van anderen. Als hem iets niet aan stond liet hij het je zeker weten!

In 1996 trad hij af als voorzitter om gezondheidsredenen. Bij de gelegenheid werd hij onderscheiden met de eremedaille in Goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau en werd hij erelid van onze vereniging.

Zijn gezondheid ging in de loop van de jaren achteruit en toen zijn vrouw Gerda in oktober 2016 overleed hoefde het voor hem ook niet meer.

Maar Wim bleef tot het laatst toe geintresseerd in het NPS. Ook al kon hij niet meer op keuringen en vergaderingen aanwezig zijn.

Eind mei waren we nog bij hem op bezoek, toen hebben we ook afscheid genomen. Op 9 juli waren we bij de herdenkingsdienst in kleine kring. We namen namens het NPS een bloemstuk mee.

Wim heeft er moeite mee gehad dat hij vanwege covid 19 niet iedereen heeft kunnen uitnodigen.

Namens het gehele Nederlands Piemontese Stamboek wensen wij zijn familie sterkte toe om dit verlies te dragen.

Willemien & Herman Reurink.