Nieuwe voorzitter en uitbreiding bestuur

Afgelopen week zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering zowel de toenmalige voorzitter als de vice voorzitter herkozen. Vervolgens is de voorzittershamer door Johan Rouweler overgedragen aan Ad van Vught.
Daarnaast is Bas Wilborts toegetreden als nieuw bestuurslid.

Het bestuur en de leden van het N.P.S. hebben Johan Rouweler op gepaste wijze bedankt voor zijn jaren trouwe inzet.