CRV Districtsbijeenkomst Vleesvee.

CRV houdt weer de jaarlijkse districtsbijeenkomsten voor vleesveeleden van de Cooperatie CRV. Hierin blikken we terug op het afgelopen jaar. Een van de hoofdbestuurders licht de jaarcijfers en de actualiteiten toe. Er treedt een districtsbestuurder vleesvee af, daarom vindt er een bestuursverkiezing plaats. Het aanbod van onze vleesveestieren zal ook met u worden doorgenomen. Hierna is het de beurt aan Henk Bleker, voorzitter van Vee & Logistiek Nederland, om zijn ervaringen in en met de vleesveehouderij in Nederland te delen. Hoe wordt er naar de sector gekeken en wat kunnen we nog verwachten?

Programma:

Opening.

Actualiteiten en financiële jaarcijfers.

Verkiezing

Stierenpresentatie.

Pauze.

Henk Bleker: De toekomst van de Nederlandse Vleesveehouderij.

Rondvraag en napraten.

26 februari: Het Wapen van Waarder, Dorp 26, 3466 NG Waarder.

27 februari: Restaurant de Hongerige Wolf, Coevorderweg 27b, 7737 PE Stegeren.

11 maart: Best Western Hotel Nobis, Nobisweg 1, 5721 VA Asten.

13 maart: Zalen- en congrescentrum ’t Meulengat, St Elisabethlaan 49, 4541 GS Sluiskil.

Aanvang: 20.00 uur, ontvangst 19.30 uur.

Verkiezing districtsbestuur:

Aftredend en niet herkiesbaar: Bas Basemans, Oisterwijk

Door het bestuur wordt voorgedragem: Jan te Riele, Vaassen.