BREAKING NIEUWS! Vleesveehouders uit fosfaatreductieregeling

Bedrijven die geen melk leveren worden volgens Veeteelt Vlees buiten de fosfaatreductieregeling gehouden.

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft woensdag 12 april 2017 opnieuw een wijzigingsvoorstel voor de fosfaatreductieregeling aangekondigd. In de beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer geeft hij aan dat niet-melkleverende bedrijven geheel buiten de regeling worden gehouden.

Van Dam: ‘Ik heb in overleg met de sector besloten de regeling te beperken tot melkproducerende bedrijven. Aan niet-melkproducerende bedrijven zal dan ook geen geldsom worden opgelegd. De verantwoordelijkheid voor de te realiseren reductie ligt volledig bij melkproducerende bedrijven.’

Daarmee is de regeling weer terug bij het vertrekpunt: de reductieregeling zoals die eind vorig jaar door ZuivelNL is gepresenteerd.

Lees de brief van de staatssecretaris.