Artikel over nieuwe voorzitter in VeeteeltVlees

Artikel in VeeteeltVlees over onze nieuwe voorzitter Ad van Vught.