5e Nationale Vleesvee Manifestatie

Op zaterdag 14 oktober 2017 wordt in de IJsselhallen te Zwolle de 5e Nationale Vleesvee Manifestatie gehouden.

De keuring is leptovrij, IBR-veilig en deze keer ook BVD veilig, maar niet salmonellose- en para-vrij.

Er kunnen uitsluitend dieren deelnemen die in de catalogus staan! Geef gelijk correct op welke dieren u denkt mee te nemen, want er worden geen bijschrijvingen toegelaten en er kan ook niet worden geruild.

Als tegemoetkoming in de extra kosten vanwege BVD-veilig, heeft het bestuur besloten bij wijze van uitzondering hiervoor een vergoeding beschikbaar te stellen. Voor elk door uw ingezonden/ aanwezig dier krijgt u deze NVM een toelage van € 15,- uitbetaald.

De overige informatie is te lezen in de bijlagen.

vraagprogramma-nvm 2017

Zwolle-gd form 2017